Firma Partner

AKTUALNOŚCI I HISTORIA ZMIAN DMDE

 

   

 N   - Nowe funkcje      U   - Ulepszenia      P   - Poprawki błędów

 

DMDE 4.1.0.811 Beta (2024-06-29)

 N   Ulepszenia interfejsu ułatwiające użytkowanie

 N   Obsługa podwoluminów Btrfs

 N   Obsługa NTFS dla klastra o rozmiarze większym niż 128 sektorów (do 2M)

 U   Zwiększono limit liczby plików w katalogu (dla wersji 64-bitowych)

 P   Naprawiono uszkodzone przetwarzanie rekordów INDX dla NTFS (możliwe zamrożenie)

 P   Naprawiono wyszukiwanie ExFAT (w tym krytyczny błąd)

 P   Naprawiono obsługę wyszukiwania FAT dla 128 sektorów na klaster (64K)

 P   Inne ulepszenia i poprawki

   

DMDE 4.0.6.806 (2023-04-06)

 P   Naprawa dzienników podczas kopiowania sektorów w systemie Linux/macOS

 P   Naprawa obliczenia RAID dla 64-bitowej wersji systemu Windows

 P   Naprawa krytycznego błędu rekonstrukcji Btrfs

 P   Naprawa zawieszania się podczas skanowania Btrfs

 P   Naprawa braku odpowiedzi po zminimalizowaniu programu (GUI systemu Windows)

 P   Inne poprawki

   

DMDE 4.0.0.800 (2022-03-06)

 N   Obsługa Btrfs (bez obsługi RAID)

 N   Obsługa nowych modyfikacji ReFS (do wersji 3.7)

 N   Tłumaczenie tureckiej wersji

 U   Ulepszenia interfejsu

 P   Naprawiono krytyczny błąd rekonstrukcji APFS

 P   Naprawiono obsługę „duplikatów” plików APFS

 P   Inne ulepszenia i poprawki

   

DMDE 3.8.0.790 (05.11.2020)

 N   Obsługa APFS (na woluminach nie szyfrowanych)

 N   Podgląd plików graficznych (dla standardowych plików graficznych)

 N   Wprowadzenie nowych wersji językowych: Portugalskiej, Brazylijskiej, Tureckiej i Chińskiej (uproszczonej)

 P   Naprawiono krytyczne błędy w obsłudze systemu plików HFS

 P   Naprawiono krytyczny błąd podczas pełnego skanowania EXTFS przy przetwarzaniu uszkodzonych węzłów

 P   Inne ulepszenia i poprawki

   

DMDE 3.6.1.773 (12.10.2019)

 N   Nowa wersja dla systemu macOS 64 bit

   

DMDE 3.6.0.770 (02.09.2019)

 N   Wspieranie systemu plików ReFS w wersji v1/v3

 N   Filtrowanie rezultatów skanowania RAW używające claster map

 N   Zastosowanie skanowania RAW do danych File Systemu

 N   Wsparcie plików wirtualnych dysków VMDK

 N   Wsparcie plików wirtualnych dysków EWF (e01/itp., tylko wersja Professional)

 U   Rozszerzone funkcje mapy klastrów (różne typy FS/uszkodzony FS/raporty)

 U   Poprawiona dokładność wykrywania parametrów RAID

 P   Poprawki niektórych błędów krytycznych dla HFS

 P   Poprawki niektórych rzadkich parametrów Extfs

 P   Poprawki dotyczące przetwarzania fragmentów katalogu znalezionych dla exFAT

 P   Naprawiono błąd ładowania dziennika sektorów kopiowania z ponownym odczytem zakresów z błędami

 P   Inne ulepszenia i poprawki

   

DMDE 3.4.4.740 (03.08.2018)

 N   Wersja okienkowa dla macOS

 N   Wersja okienkowa dla Linuxa

 U   Poprawka wykrywania końca plików dla niektórych plików JPEG (Szukanie RAW)

 U   Poprawka wykrywania końca plików dla sygnatury użytkownika (Szukanie RAW)

 P   Inne ulepszenia i poprawki

   

DMDE 3.4.2.722 (21.11.2017)

 N   Wsparcie dla partycji Apple (iPhon, iPad, iMAC) (Tylko do odczytu)

 N   Wsparcie dla HFS+/HFSX włącznie z kompleksowym skanowaniem HFS

 N   Wyskakujące okienka z podpowiedziami

 U   Ulepszono wyszukiwanie niektórych typów plików w skanowaniu RAW

 U   Ulepszono obsługę wykrywania niestandardowych sygnatur plików (wykrywanie, złożone podpisy)

 P   Naprawiono krytyczny błąd przy wykrywaniu RAID - 6

 P   Inne ulepszenia i poprawki

   

DMDE 3.2.0.690 (19.11.2016)

 N   Dodanie kart do pracy z wieloma urządzeniami i obiektami

 N   Wsparcie dla definiowanych sygnatur użytkownika przy skanowaniu RAW

 N   Detekcja parametrów RAID

 N   Wsparcie dla dynamicznych VHD (Virtual Hard Drive) i plików VHDX (Virtual Hard Drive X)

 N   Odczyt raportu SMART

 N   Odzyskiwanie z szyfrowanego NTFS (bez deszyfrowania)

 N   Opcje NTFS: Odczytanie MFT z zewnętrznego pliku

 N   Opcje obrazu dysku: możliwość dzielenia obrazu dysku

 U   Rozpoznawanie boot sektora przy pełnym skanowaniu ExFAT

 U   Lepsza rekonstrukcja NTF poprzez przetwarzanie rekordów INDX

 U   Lepsze rozpoznawanie nazw dla niektórych usuniętych plików NTFS

 U   Inne ulepszenia i poprawki

   

DMDE 3.0.6.648 (22.06.2016)

 N   Odzyskiwanie niektórych plików NTFS truncated

 N   Tłumaczenie na język Francuski, Włoski, Hiszpański, Perski

 U   Ulepszenie wyświetlania i wykrywania wielkości plików i sygnatur.

 U   Ulepszenie oddzielnych drzew katalogów (NTFS & extfs)

 P   Naprawa błędu krytycznego skanowania NTFS

 P   Naprawa Storing/loading znalezionych sygnatur

 P   Naprawa skryptu przeszukiwania dynamicznej parzystości RAID5

 P   Inne poprawki i usprawnienia

   

DMDE 3.0.4.630 (15.10.2015)

 N   Pełne skanowanie (różne systemy plików i przeszukiwanie RAW, ulepszony interfejs)

 N   Wyszukiwanie plików po sygnaturach

 N   Przeszukiwanie NTFS przy użyciu sygnatur

 N   Rozszerzone przeszukiwanie ExFAT

 N   Rozszerzone przeszukiwanie Ext2/3/4

 N   FAT32 - odzyskiwanie usuniętych plików po sygnaturach

 N   Aktywacja bez ponownego uruchamiania programu

 U   NTFS - zmniejszono całkowity czas przeszukiwania.

 P   Inne poprawki

   

DMDE 2.10.2.564 (11.12.2014)

 N   Rekonstrukcja domyślnych filtrów NTFS

 N   Rekonstrukcja ExFAT w przypadku usunięcia katalogu

 U   Błąd pamięci podczas przetwarzania tabeli w ExFAT

 P   Wyszukiwanie ciągu w wersji 64-bitowej

 P   Detekcja superblocków ExtFS w wersji 64-bitowej

 P   Wsparcie ExtFS w wersji 64-bitowej

 P   Inne poprawki

   

DMDE 2.10.0.560 (12.07.2014)

 N   Podstawowe wsparcie dla exFAT

 N   Wsparcie dla DOS ASPI

 U   Modernizacja FAT: kilka usprawnień i poprawek

 P   Poprawka błędów w wersji 64 bitowej.

 P   Kilka poprawek drobnych błędów

   

DMDE 2.8.0.542 (13.02.2014)

 P   ExtFS: poprawa brakujących plików podczas odzysku danych

 P   ExtFS: raportowanie błędów dla niektórych plików.

 P   DOS: poprawa błędu przy wyborze urządzenia przy kopiowaniu sektorów.

 P   DOS ATA: Naprawa ukrytej opcji ATA Softreset

 P   Inne poprawki

   

DMDE 2.8.0.542 (13.02.2014)

 N   Podstawowe wsparcie dla Ext2/3/4

 N   Moduł Edytora dysku: wsparcie niestandardowego szablonu

 P   Poprawka krytycznego błędu podczas otwierania niektórych urządzeń USB

 U   Inne drobne udoskonalenia i poprawki

   

Zmiana nazw licencji (18.11.2013)

Home Personal --> Express

Home Commercial --> Standard

Professional (bez zmian)

   

DMDE 2.6.0.522 (08.10.2013)

 N   Wsparcie partycjonowania GUID (tryb edycji)

 N   Podczas otwierania/zapisu obrazu/klonu dysku, zapisywanie parametrów do logów. Podczas wznowienia, parametry wczytywane są z logów w wersji Professional.

 N   Kolon/Obraz dysku: Równoczesne zapisywanie i odczyt w dwóch wątkach (wersje Linux i Windows)

 N   Opcja BAD wej./wyj.: Zastępowanie BAD sektorów danymi filtrowanymi

 N   Obsługa RAID: RAID-6 (tylko odzyskiwanie XOR), wybór rotacji RAID (ręcznie)

 N   Wsparcie Cofnij/Ponów (Undo/Redo w module Disk Edytor i Menadżer Partycji)

 N   Reset softwerowy ATA (DOS ATA)

 N   Rekonstrukcja NTFS: Moduł Menadżera fragmentów MFT

 N   Wsparcie Unicode (Interfejs konsoli Windows, Interfejs terminala Linuxa, Moduł Dysk Edytora)

 U   Szukanie NTFS: Zoptymalizowanie obsługi przy wielu fragmentach MFT

 U   Szukanie FAT: Przeszukiwanie woluminów lub/i podfolderów, wykrywanie małych tabel FAT

   

DMDE 2.4.6.448 (29.08.2013)

 P   Wyszukiwanie NTFS: błędne pominięcie niektórych bliskich małych fragmentów MFT

 P   Zaimplementowane postępowanie w przypadku znalezienia fragmentu MFT większego niż 2 GB

 P   Naprawa błędu pamięci podręcznej przy dyskach powyżej 2 GB

 P   Wyszukiwanie nazw gdy ostatni symbol pomija nazwę bez rozszerzenia

 P   Inne poprawki błędów

   

DMDE 2.4.4.442 (06.09.2012)

 P   Parzystość RAID, wykorzystanie dysku danych podczas jego braku.

 P   Naprawa problemu z czytaniem dysku

 P   Wyszukiwanie NTFS: Obsługa 64-bitowych wartości wskaźników

   

DMDE 2.4.2 (06.09.2012)

 P   Wykrywanie rozmiaru dysku.

 P   Obsługa nietypowych plików NTFS

 P   Test kopii GPT

 P   Poprawa błędu kodu chińskiego Big5

   

DMDE 2.4.0 (18.12.2011)

 N   Wsparcie obsługi dużych sektorów

 N   Odzyskiwanie danych: raporty dla wersji Professional

 N   Wyszukiwanie partycji: sektor rozruchowy exFAT i wykrywanie superbloku Ext2 / 3 / 4

 N   Obsługa parzystości RAID i RAID4

 N   Obsługa dodatkowego strumienia danych NTFS

 U   Wyszukiwanie partycji: dyski flash USB, partycje Vista i Win7

 U   Obsługa odzysku katalogu o zdublowanych nazwach

 U   Wykorzystanie wyników wyszukiwania FAT do rekonstrukcji

 P   Błąd krytyczny wyszukiwania NTFS przy błędach MFT

 P   Błąd krytyczny wyszukiwania specjalnego sektora

 P   Obsługa błędów we/wy urządzeń

 P   Skanowanie PCI urządzeń ATA na nietypowych portach dla DOS

 P   Transfer DMA dla DOS

   

DMDE 2.2.2 (10.12.2010)

 N   Moduł obsługi błędów wejścia i wyjścia dla wersji Professional

 N   DMA wejścia i wyjścia dla wersji Professional

 N   Odzyskiwanie plików wielu rekordów NTFS bez listy atrybutów

 N   Pliki skompresowane, gdy rozmiar klastra jest mniejszy niż 4KB

 U   Menadżer partycji

 U   Przyspieszone wyszukiwanie FAT

 U   Przyspieszone wyszukiwanie NTFS

   

DMDE 2.0.1 (20.09.2009)

 N   Obsługa urządzeń powyżej 1TB

 N   Opcja ponowienia próby dla urządzeń wejścia i wyjścia

 N   Częściowe wsparcie dla RAID

 N   Odczyt GPT

 N   Obsługa Unicode

 N   Obsługa dużych plików NTFS skompresowanych

 N   Odzyskiwanie plików wielu rekordów NTFS bez listy atrybutów

 N   Obsługa tabel kodów i lokalizacja interfejsów

 N   Odzyskiwanie grup i znaczniki plików

 N   Port terminala Linux

 U   Dostęp do urządzeń

   

Rodzaje wersji DMDE

Dostępne są 3 wersje licencji w zależności od tego czy odzyskiwane są: własne dane prywatne, własne dane firmowe, czy też komercyjnie dane osób trzecich.

EXPRESS

Wersja jednostanowiskowa do użytku domowego dla klienta indywidualnego do wykorzystania w celach niekomercyjnych posiadająca wsparcie tylko przez jeden rok.
Kup teraz Express

STANDARD

Wersja dla firm i instytucji do użytku własnego, odzysku danych z dysków i sprzętu, których jest się właścicielem niepozwalająca odzyskiwać danych na rzecz osób trzecich.
Kup teraz Standard

PROFESSIONAL

Wersja profesjonalna dla firm i instytucji do wykorzystania w celach komercyjnych. Wersja posiada zaawansowane funkcje, których nie mają inne wersje.
Kup teraz Professional